Hoppa till sidans innehåll

Containerlyft

Vardagar:

Pauser:

7.00 – 22.30

9.00 – 9.15, 15.00 – 15.30

18.00 – 19.00, 21.00 – 21.15

Lördagar:

Paus:

9.15 – 14.00

11.30 – 12.30

Söndagar:


Paus:

8.30 – 11.30

22.00 – 00.00

9.00 – 9.30

Papperslaster


Vardagar:


Lossning 7.00 – 21.00

Lastning 7.00 – 20.00

Lördagar:

Enligt överenskommelse

Söndagar:

Enligt överenskommelse

Mat- och kaffepauser

Alla pauser berör ej containerlyft

Vardagar:

9.00 – 9.15

11.30 – 12.30

15.00 – 15.30

18.15 – 19.00

21.00 – 21.15

Lördagar:

9.00 – 9.15

11.30 – 12.30

Söndagar:

9.00 – 9.30

Closings

Papper

Vardagen före avgång (bortsett från några specialfall)

16.00

Beställning av elkopplingar

Vardagar senast föregående dag

14.00

Veckoslut senast fredag

18.00

Avvikande servicetider

7.8.2022

6.12.2022

Containerlyft 22-00

Bekräftas senare

24.12.2022

25.12.2022

26.12.2022

Bekräftas senare

Bekräftas senare

Bekräftas senare

31.12.2022

1.1.2023

Bekräftas senare

Bekräftas senare

Speditionskontorets (Lokomo) öppethållningstider


Vardagar:


7.00-22.30

Lördagar:

7.00-14.00

Söndagar:

8.00-11.30

22.00-00.00