Hoppa till sidans innehåll

Containerlyft

Vardagar:

Pauser:

7.00 – 22.30

9.00 – 9.15, 15.00 – 15.30

18.00 – 19.00, 21.00 – 21.15

Lördagar:

Paus:

9.15 – 14.00

11.30 – 12.30

Söndagar:


Paus:

8.30 – 11.30

22.00 – 00.00

9.00 – 9.30

Papperslaster


Vardagar:


Lossning 7.00 – 21.00

Lastning 7.00 – 20.00

Lördagar:

Enligt överenskommelse

Söndagar:

Enligt överenskommelse

Mat- och kaffepauser

Alla pauser berör ej containerlyft

Vardagar:

9.00 – 9.15

11.30 – 12.30

15.00 – 15.30

18.15 – 19.00

21.00 – 21.15

Lördagar:

9.00 – 9.15

11.30 – 12.30

Söndagar:

9.00 – 9.30

Closings

Papper

Vardagen före avgång (bortsett från några specialfall)

16.00

Beställning av elkopplingar

Vardagar senast föregående dag

14.00

Veckoslut senast fredag

18.00

Avvikande servicetider

6.12.2022

Bekräftas senare

24.12.2022

25.12.2022

26.12.2022

Bekräftas senare

Bekräftas senare

Bekräftas senare

31.12.2022

1.1.2023

Bekräftas senare

Bekräftas senare

Speditionskontorets (Lokomo) öppethållningstider


Vardagar:


7.00-22.30

Lördagar:

7.00-14.00

Söndagar:

8.00-11.30

22.00-00.00