Siirry pääsisältöön

Tietosuojaseloste 

Tämä on Hangö Stevedoringin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2020. 

1. Rekisterinpitäjä 

Oy Hangö Stevedoring Ab 

Länsisatama 

10900 Hanko 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Jari Kärkkäinen, osoite yllä. 

jari.karkkainen@stevedoring.fi  

3. Rekisterin nimi 

Internetsivut 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tietojen käsittelylle 

– henkilön suostumus 

Tietojen käsittelyn tarkoitus on seurata käyttäjien toiminta internetsivulla www.stevedoring.fi Google Analytics avulla. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat verkkopalvelun selaustiedot, verkkopalvelun käyttötiedot (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti). Henkilötietoja ei tallenneta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tallennettavat tiedot saadaan Google Analyticsin kautta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisterissä ei ole henkilötietoa, joten omien tietojen tarkistaminen ja korjaaminen ei ole mahdollista.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä ei ole henkilötietoa, joten omien tietojen tarkistaminen ja korjaaminen ei ole mahdollista.